Vanaf €50 gratis verzending!

Privacyverklaring

Studio Marimo, gevestigd op Sluiswachterstraat 24, 2645 JC Delfgauw, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.studiomarimo.nl
Sluiswachterstraat 24
2645 JC Delfgauw 
+31640826916
contact@studiomarimo.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Marimo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en/of diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio Marimo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren


Bewaartermijn persoonlijke gegevens
Wij bewaren persoonlijke gegevens niet oneindig maar alleen zolang het nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren. Wanneer je bijvoorbeeld een account aanmaakt om altijd makkelijk en snel te kunnen bestellen, is het niet aan ons om die gegevens te vernietigen (uiteraard wel op jouw verzoek). Als je als gast een bestelling plaatst blijven je gegevens op een beveiligde manier bewaard zolang je klant bent. Dit zorgt ervoor dat we ten aanzien van de herroepingsrecht en garantietermijnen onze taken correct kunnen blijven uitvoeren. Facturen horen bij onze boekhouding en daarvoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst. Data die bewaard wordt op papier zit bij ons achter slot en grendel en bij vernietiging wordt dit op een gedegen wijze vernietigd zodat de gegevens niet meer te reconstrueren zijn.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@studiomarimo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studio Marimo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Studio Marimo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Marimo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals het hanteren van wachtwoorden. Persoonsgegevens staan opgeslagen op Servers van Jouwweb. Daarnaast maakt Studio Marimo gebruik van een HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@studiomarimo.nl.


Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, behalve aan vervoerdersbedrijven door middel van het maken van een verzendlabel. Als je een bestelling plaatst, hebben wij je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 

 

Nog even duidelijk de partijen waarmee wij op dit moment samenwerken
- Mollie: het uiterst beveiligd systeem van Mollie zorgt ervoor dat je als klant op een veilige manier kan betalen.

- PostNL: op dit moment gebruiken wij PostNL als vervoerder. Het is dus noodzakelijk dat we gegevens gebruiken om de producten naar jou te versturen.

 

Inzagerecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen, dit doe je door een gespecificeerd verzoek te sturen naar contact@studiomarimo.nl